Blanc, Blanco, Weiss, White

Del 8 de Mayo al 8 de Junio 2021 en La Destil·leria, Camí Ral  282-284, Mataró, Barcelona

Albert Anglès · Alicia Giráldez · Antonia Cortijos · Carme Roher · Carmen Amador · Enric Macià · Fátima Tocornal · Gemma Canal · Guigui Kohon · Judy McCaig · Lola Gratacós · Lourdes Carmelo · Mia Llauder · Nicole Deuster · Núria Anguren · Pablo L. Martínez · Ramon Puig · Sebastià Macia · Silvia Walz · Wilma Wau · Xus Anglès

“White” is the first group proposal presented by the artists in the platform “Sala Perill”. 

Colour white is a subject with a wide range of hues and meanings that each participant has developed from a different point of view.

With this common action we wish to contribute to break frozen space, to connect and communicate with colour white as a link to fly out from what is static and isolated.

In the exhibition you will find the different paths that have been chosen among the multiple options evoked by “white”: nebula, dreams, truth, wait, essence, harmony, purity, vastness…

“Blanc” es la primera proposta de tema conjunt que treballem els artistes de la plataforma Sala Perill. Es tracta d’un tema que si bé s’ha suggerit i treballat en d’altres ocasions, no deixa de ser interessant, sobretot pels matisos i significats que cada artista hi troba i desenvolupa en cada nova
oportunitat.

L’exposició és una acció comuna que ha volgut contribuir a trencar l’espai aturat, a connectar i comunicar-nos. Amb el blanc com a nexe hem plantejat un pretext per sortir d’allò estàtic i aïllat.

En aquesta exposició hi trobareu el diàleg que hem establert cadascuna de les artistes participants amb la proposta, els camins que cadascú ha triat d’entre les possibilitats a les que ens evoca el tema: Nebulosa, somnis, veritat, espera, essència, harmonia, puresa, immensitat…