Albert Anglès

Collage everywhere:

Collage for me is not an artistic technique, but my way of seeing, of feeling and thinking the world. All is collage. I work with the idea of emptiness, uncertainty and silence. My work is basically abstract, making collages as poems trying to awake a feeling or a state of the spirit. My source of inspiration is mainly the past: aged paper, stripes of books and notebooks, old photographs, and ephemera… I think beauty is everywhere, even in the most irrelevant material.

Albert Anglès

El collage, per a mi, no és una tècnica artística, és la meva forma personal de veure, de sentir i d’interpretar el món. Tot és collage. Treballo amb la idea del buit, de la incertesa i del silenci. El meu treball és bàsicament abstracte, collages com a poemes que tracten de despertar un sentiment o un estat anímic. La meva font d’inspiració és principalment el passat: paper vell, restes de llibres i llibretes, fotos antigues i objectes efímers… crec que la bellesa està a tot arreu, fins i tot en el material més irrellevant.

Albert Anglès