Historia Sensacional 4/10

Lola Gratacós

Lola started in Joyas Sensacionales seeking to let aside her ceramist comfort zone and to explore an artistic language that allowed her to express herself in a freer way, not so very much conditioned by shape itself. Now, ceramics has become the essence that pinpoints and enriches her pieces of jewellery.  She has succeeded in turning out jewellery to be the means that has allowed her ceramics to leave home and became wearable.

Her pieces often show a game of tensions between two elements, a dialogue emerging from the experimental process with both materials, ceramics, and metal, where the main character is texture and at times image. She often finds her inspiration in nature as in the astonishing textures that suggest tree bark or the sea.

La Lola va arribar a Joyas Sensacionales amb ganes de sortir de la seva zona de confort de ceramista i provar un altre mitjà artístic que li permetés expressar-se més lliurement, no tan condicionada per la forma. Ara, la ceràmica s’ha convertit en allò que caracteritza i enriqueix les seves joies, i ha aconseguit que la joieria sigui el mitjà que ha permès a la ceràmica sortir de casa per lluir-la sobre el cos.

Les seves joies son un joc de tensions entre dos elements, un diàleg que sorgeix en el procés d’experimentació amb els materials, la ceràmica i el metall, en el que predomina la textura i de vegades la imatge. La inspiració la troba sovint a la natura, com les seves textures que recorden l’escorça d’un arbre o el mar.