Joyas Sensacionales 2008

Silvia Walz va arrencar el projecte Joyas Sensacionales el 2008, a l’inici de l’activitat de Taller Perill com a escola-taller de joieria al barri de Gràcia, creat per Alicia Giráldez en aquest mateix any, convidant principalment a ex-alumnes de l’Escola Massana a participar en un grup de joieria que proporcionés un context per treballar plegats.   La seva idea va partir de la base de crear una plataforma on el creador pogués trobar algunes respostes a les seves preguntes i no sentir-se aïllat en el seu taller, sense poder consultar ningú.   El plantejament del funcionament del grup ha estat desenvolupar periòdicament peces segons un tema o concepte presentat per Silvia amb la clara intenció d’aprofundir en el procés creatiu de cada un dels membres de el grup, a la recerca del propi llenguatge artístic i de l’enriquiment que proporciona l’intercanvi de visions, capacitats i personalitats en un context de treball comú.   Durant 10 anys, setmanalment, tema a tema, s’esmicolaren sentiments, es va donar curs a la imaginació i es va estirar la capacitat tècnica tot el possible per plasmar-se en multitud de joies amb intenció, en joies amb sentit i en munts de rialles sense sentit .   El treball de grup ha donat com a resultat preciosos conjunts de peces unides pel mateix concepte expressant sempre amb força l’enfocament individual i la personalitat artística de cada joier i la seva evolució artística.   Al llarg del temps, aquests conjunts o resultats s’han anat presentant en forma d’exposicions a diferents galeries i espais dedicats a la joieria contemporània a Barcelona i a altres ciutats europees.   En les pròpies paraules de Silvia:   “… he de reconèixer que aquest projecte, que vaig començar tan tímidament, ha complert les meves expectatives molt més del que m’esperava. El 2008 mai vaig imaginar, que en el 2017 estaríem junts encara i amb tanta força. Gairebé la meitat dels artistes està des de el principi, l’altra meitat ha anat canviant. Tant els membres que han anat passant, com els que s’han quedat han ajudat a que el projecte sigui el que és avui dia: un grup, on el consens és la generositat i la bona entesa. Durant tots aquests anys hem après a mirar el treball de l’altre, a criticar-ho sàviament i a donar copets a l’esquena per donar ànims. El creixement personal de cada un ha estat sempre la meta principal. “  
Silvia Walz   2017

Silvia Walz
Alicia Giráldez
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email